Być świadkiem!

Zakończenie roku akademickiego jest dogodnym czasem na podsumowania. Bardzo dobrze temu sprzyja czas, który możemy poświęcić na rozmyślanie, modlitwę i dziękczynienie Bogu za to wszystko co od Niego otrzymaliśmy. Najlepszym momentem na to jest miesięczny dzień skupienia.

Dla salezjanów okres wakacji jest czasem aktywnego działania. Półkolonie, obozy, kolonie, rekolekcje ewangelizacyjne, pielgrzymki, spotkania i wszelkie różne inne aktywności z dziećmi i młodzieżą. Dzień skupienia, który przeżyliśmy w sobotę 23 czerwca, pozwolił nam przygotować się na te wyzwania. Pomógł nam w tym ks. Stanisław Oskwarek, kustosz sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski w Szczyrku. Ksiądz Stanisław podczas konferencji zwrócił uwagę na ważność Słowa Bożego i modlitwy podczas różnych działań duszpasterskich, szczególnie podczas wakacji. Wieczorna lektura Pisma Świętego ma nas wprowadzać w rozpoczynający się nowy dzień, a także zachęcać do dziękowania Bogu za wydarzenia poprzedniego dnia.

Adoracja, spowiedź święta i ćwiczenia dobrej śmierci to stałe i bardzo ważne elementy każdego dnia skupienia. Jednak najważniejszym momentem jest Eucharystia. Mszy świętej przewodniczył i skierował do nas słowo ks. Oskwarek. W kazaniu postawił nam na wzór osobę św. Józefa Cafasso, którego wspomnienie tego dnia obchodzi Rodzina Salezjańska. Tak jak on mamy być świadkami Boga wszędzie tam, gdzie się znajdziemy.

Umocnieni spotkaniem z żywym Jezusem, możemy iść i wszędzie być Jego świadkami. Prosimy również o modlitwę w intencji dzieci i młodzieży, z którymi się spotkamy podczas akcji wakacyjnych.

Tekst: Adrian Arkita SDB
Foto: Adrian Sroka SDB

Więcej w tej kategorii: