Prymicje na Łosiówce!

Sakrament święceń udzielony kandydatom do kapłaństwa jest darem dla Kościoła, który pragnie uczestniczyć i przedłużać misję Chrystusa na ziemi.

W naszym salezjańskim kościele Maryi Wspomożycielki Wiernych na Łosiówce, 1 czerwca, neoprezbiterzy odprawili Eucharystię dziękczynną za lata formacji spędzone w krakowskim domu formacyjnym. Ks. Artur Chejnowski SDB, ks. Jarosław Krzyszotnek SDB, ks. Łukasz Torbicki SDB oraz ks. Konrad Roszczyk SDB, który przewodniczył Mszy świętej, modlili się wspólnie z młodymi salezjanami, którzy wciąż trwają w formacji początkowej. Kazanie okolicznościowe wygłosił ks. Tadeusz Mietła SDB, katecheta. Zachęcał współbraci kapłanów do spełniania charyzmatu salezjańskiego w pracy z najuboższą młodzieżą oraz do stawania się podobnymi do Serca Jezusowego. Mszę świętą uświetnił występ seminaryjnego chóru Canticum. Na koniec liturgii neoprezbiterzy udzielili zgromadzonym uroczystego błogosławieństwa prymicyjnego. Po zakończonych celebracjach był czas na wspólne świętowanie przy smacznej kolacji. Nasi neoprezbiterzy otrzymali także z rąk ks. rektora Dariusza Kozłowskiego SDB dyplomy ukończenia studiów teologicznych z tytułem magistra.

Nowo wyświęconym prezbiterom życzymy gorliwości apostolskiej w głoszeniu Chrystusa oraz w spełnianiu posługi sakramentalnej. Prośmy także wszystkich ludzi dobrej woli o pobożne westchnienie w ich intencji przed Bogiem.

Tekst: Damian Okroj SDB
Foto: Piotr Rutkiewicz

Więcej w tej kategorii: